Nicosia Address Details
Address: 19 Louki Akrita Ave, Flat 4
1100, Nicosia, Nicosia
Telephone: 22780343