Limassol Address Details
Address: 76 V. Konstantinou I Av.
Limassol, Limassol
Telephone: 25731213
Fax: 25384184