Nicosia Address Details
Address: Leukotheou Avenue, Apollonio Hospital
Strovolos, Nicosia
Telephone: 22469111